Certifikace

Všechny stroje, které jsou vyráběny společnosti Santos jsou v souladu s nejpřísnějšími mezinárodními předpisy a mohou být přizpůsobeny všem příslušným napětím.

 


NSF International

Společnost byla založena v roce 1944. Jejím posláním je ochrana a zlepšování lidského zdraví. Výrobci, regulátoři a spotřebitelé se na společnost obracejí ohledně rozvoje norem v oblasti veřejného zdraví a certifikací, které pomáhají chránit potraviny, vodu, spotřební zboží a životní prostředí. Jako nezávislá, akreditovaná organizace testuje výrobky a systémy a provádí vzdělávání a řízení rizik.

Značka NSF je zárukou, že výrobek je testován jednou z nejrespektovanějších nezávislých certifikačních organizací. Je hodnocen spotřebiteli, výrobci, prodejci a regulačních agentur na celém světě.

Certifikační značka NSF na výrobku znamená, že výrobek splňuje všechny požadavky a normy. NSF pravidelně provádí neohlášené kontroly a ověřuje, zda je výrobek v souladu s normou.

Značka také nabízí:

  • Znalosti při nestranné kontrole proti stanoveným kritériím a směrnicím.
  • Důkazy, že označování výrobků a požadavky na výrobek byly objektivně přezkoumány důvěryhodnou třetí stranou.
  • Důkaz, že společnosti dbají na kvalitu, dodržování bezpečnosti a ochranu.
  • Způsob, jak se odlišit od svých konkurentů a získat výhodu na trhu.
  • Podporu týmu profesionálů, kteří se věnují veřejnému zdraví a bezpečnosti, a kteří působí ve více než 150 zemích po celém světě.

 Poslání NSF

NSF International je předním světovým poskytovatelem veřejného zdraví a řešení v oblasti řízení rizik z hlediska bezpečnosti a zároveň slouží zájmům všech zúčastněných stran, a to veřejnosti, podnikatelské sféry a vládních agentur. Naše poslání je poskytováno více než 2100 zaměstnanci, včetně světových mikrobiologů, toxikologů, chemiků, inženýrů v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví.